Политика за плащане

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПЛАЩАНЕ

Условия за плащане:

Цените, приложими за услугите, предлагани от Доставчиците на услуги, се определят от лицата, предоставящи съответните услуги. Тези цени могат да бъдат намерени на уебсайта на FLY4DRIVE.COM. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Вие ще плащате за използването на услугите на Доставчик на услуги на FLY 4 DRIVE LTD, която ще действа като представител на Доставчика на услуги. Вие се съгласявате, че ще плащате за всички услуги, предоставяни от Доставчика на услуги и че FLY 4 DRIVE LTD има право да изисква плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас в момента на резервацията) за услугите (включително данъци, такси и лихви за забавяне). , когато е приложимо), използвани от Вас или във връзка с вашия акаунт. Вие носите отговорност за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на FLY 4 DRIVE с валидна банкова карта за плащане по всяко време. FLY 4 DRIVE LTD използва процесор за плащане на трета страна („Обработчик на плащане“), за да свърже Вашата банкова карта към платформата FLY4DRIVE.COM и Услугите. Обработката на плащания във връзка с използването на платформата FLY4DRIVE.COM и Услугите от ваша страна ще се регулира от правилата и условията на Политиката за поверителност на Обработващия плащания и издателя на Вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена.

FLY 4 DRIVE LTD не носи отговорност за грешки на Платежния процесор. Във връзка с използването на Услугите от Вас, FLY 4 DRIVE LTD ще получи някои данни за транзакциите, които FLY 4 DRIVE LTD може да използва само в съответстВие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

Разбирате, че използването на Услугите може да доведе до натрупване на суми за услугите или стоките, които получавате от Доставчик трета страна („Суми“). След като сте заявили получаването на услуги или стоки, FLY 4 DRIVE LTD ще съдейства за плащането на дължимите суми от името на Трета страна Доставчик. Плащането на Сумите по този начин ще се счита за плащане директно от Вас към Трета страна Доставчик. Сумите ще включват таксите, изисквани от закона. Платените от Вас суми са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен ако изрично не е посочено друго от FLY 4 DRIVE LTD. Всички суми са дължими незабавно и FLY 4 DRIVE LTD ще съдейства за тяхното плащане чрез метода, посочен от Вас, след което, по Ваше желание, FLY 4 DRIVE LTD ще Ви изпрати фактура по избран от Вас начин. В случай, че основният начин на плащане е изтекъл, е невалиден или по някаква друга причина не позволява плащането, Вие давате съгласието на FLY 4 DRIVE LTD да използва вторичен метод на плащане.

FLY 4 DRIVE LTD си запазва правото да въвежда, премахва или променя цените за някои Услуги по всяко време и по свое усмотрение. FLY 4 DRIVE ще положи разумни усилия да ви информира за приложимите цени на Услугите в момента на тяхното искане от ваша страна, без да засяга Вашата отговорност за плащане на дължимите суми, независимо от това дали сте знаели за техния размер . FLY 4 DRIVE LTD може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което може да доведе до различни суми, таксувани за използването на подобни стоки или услуги, получени чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако не са ви предложени, няма да се прилагат за използването от ваша страна на Услугите и сумите, които са ви таксувани. Можете да отмените заявка до доставчик трета страна по всяко време, преди да получите заявката от този доставчик трета страна, след което може да бъде начислена такса за анулиране.

Вие имате право без да се налага да плащате обезщетение или неустойка и без да посочвате причина да се откажете от Договора в срока, посочен в съответната услуга, считано от датата на сключването му. За да упражните правото си на отказ, трябва да информирате FLY 4 DRIVE LTD и Доставчика на услуги преди изтичане на срока, като заявите недвусмислено решението си да се откажете от Договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на office@fly4drive .com FLY 4 DRIVE LTD незабавно ще уведоми Доставчика на услуги за полученото изявление за отказ от сключения Договор. В случай, че упражните правото си на отказ, FLY 4 DRIVE LTD се задължава да ви възстанови изцяло платените от Вас суми не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която сте упражнили правото си на отказ. Процесорът на плащания и FLY 4 DRIVE LTD не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на плащане с право на теглене. Натрупването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които имате с издателя на Вашата банкова карта.

ПОЛИТИКА НА ПЛАЩАНЕ

Условия за плащане:

Цените, приложими за услугите, предлагани от Доставчиците на услуги, се определят от лицата, предоставящи съответните услуги. Тези цени могат да бъдат намерени на уебсайта на FLY4DRIVE.COM. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Вие ще плащате за използването на услугите на Доставчик на услуги на FLY 4 DRIVE LTD, която ще действа като представител на Доставчика на услуги. Вие се съгласявате, че ще плащате за всички услуги, предоставяни от Доставчика на услуги и че FLY 4 DRIVE LTD има право да изисква плащане от вашата банкова карта (предоставена от вас в момента на резервацията) за услугите (включително данъци, такси и лихви за забавяне). , когато е приложимо), използвани от вас или във връзка с вашия акаунт. Вие носите отговорност за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на FLY 4 DRIVE с валидна банкова карта за плащане по всяко време. FLY 4 DRIVE LTD използва процесор за плащане на трета страна („Обработчик на плащане“), за да свърже вашата банкова карта към платформата FLY4DRIVE.COM и Услугите. Обработката на плащания във връзка с използването на платформата FLY4DRIVE.COM и Услугите от ваша страна ще се регулира от правилата и условията на Политиката за поверителност на Обработващия плащания и издателя на вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена.

FLY 4 DRIVE LTD не носи отговорност за грешки на Платежния процесор. Във връзка с използването на Услугите от вас, FLY 4 DRIVE LTD ще получи някои данни за транзакциите, които FLY 4 DRIVE LTD може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

Разбирате, че използването на Услугите може да доведе до натрупване на суми за услугите или стоките, които получавате от Доставчик трета страна („Суми“). След като сте заявили получаването на услуги или стоки, FLY 4 DRIVE LTD ще съдейства за плащането на дължимите суми от името на Трета страна Доставчик. Плащането на Сумите по този начин ще се счита за плащане директно от Вас към Трета страна Доставчик. Сумите ще включват таксите, изисквани от закона. Платените от Вас суми са окончателни и не подлежат на възстановяване, освен ако изрично не е посочено друго от FLY 4 DRIVE LTD. Всички суми са дължими незабавно и FLY 4 DRIVE LTD ще съдейства за тяхното плащане чрез метода, посочен от Вас във Вашия Профил, след което, по Ваше желание, изразено чрез настройките на Вашия потребителски профил, FLY 4 DRIVE LTD ще Ви изпрати фактура по избран от вас начин. В случай, че основният начин на плащане във Вашия акаунт е изтекъл, е невалиден или по някаква друга причина не позволява плащането, Вие давате съгласието на FLY 4 DRIVE LTD да използва вторичен метод на плащане.

FLY 4 DRIVE LTD си запазва правото да въвежда, премахва или променя цените за някои Услуги по всяко време и по свое усмотрение. FLY 4 DRIVE ще положи разумни усилия да ви информира за приложимите цени на Услугите в момента на тяхното искане от ваша страна, без да засяга вашата отговорност за плащане на дължимите суми, натрупани чрез вашия акаунт, независимо от това дали сте знаели за техния размер . FLY 4 DRIVE LTD може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което може да доведе до различни суми, таксувани за използването на подобни стоки или услуги, получени чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако не са ви предложени, няма да се прилагат за използването от ваша страна на Услугите и сумите, които са ви таксувани. Можете да отмените заявка до доставчик трета страна по всяко време, преди да получите заявката от този доставчик трета страна, след което може да бъде начислена такса за анулиране.

Вие имате право без да се налага да плащате обезщетение или неустойка и без да посочвате причина да се откажете от Договора в срока, посочен в съответната услуга, считано от датата на сключването му. За да упражните правото си на отказ, трябва да информирате FLY 4 DRIVE LTD и Доставчика на услуги преди изтичане на срока, като заявите недвусмислено решението си да се откажете от Договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на office@fly4drive .com FLY 4 DRIVE LTD незабавно ще уведоми Доставчика на услуги за полученото изявление за отказ от сключения Договор. В случай, че упражните правото си на отказ, FLY 4 DRIVE LTD се задължава да ви възстанови изцяло платените от вас суми не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която сте упражнили правото си на отказ. сключване на Споразумението. Процесорът на плащания и FLY 4 DRIVE LTD не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на плащане с право на теглене. Натрупването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които имате с издателя на вашата банкова карта.

С приемането на настоящите Общи условия Вие заявявате, че сте запознат, че няма право на отказ по отношение за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с Вашето изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че сте наясно за загубата на правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика на услуги, както и в останалите хипотези предвидени в закона за защита на потрбителите.

FLY 4 DRIVE LTD използва услугите на ПроКредит Банк България за обработка на плащания. ПроКредит Банк България е банкова институция, регистрирана в България, която е предмет на законодателството на България и ЕС. FLY 4 DRIVE LTD не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. С попълването на тези данни Вие ги предоставяте директно на ПроКредит Банк България. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Политиката за поверителност на ПроКредит Банк България, можете да го направите на сайта на ПроКредит Банк България https://www.procreditbank.bg/bg/zashtita-na-lichnite-danni